Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

قلک پسورد ار کیتی بزرگ

قلک رمزدا طرح هلوکیتی

این قلک زیبا توسط سه عدد باطری AA کار میکند .

قلک رمزدار طرح چمدان هلوکیتی توسط رمز عددی چهار رقمی باز میشود که به راحتی میتوان  رمز چهار رقمی دلخواه را برای آن عوض کرد.

به هنگام نزدیک شدن اسکناس به ورودی قلک بلافاصله سنسور های آن تحریک شده و اسکناس را به درون خود میکشد همچنین در قسمت بالا شیاری تعبیه شده جهت انداختن سکه به داخل قلک.

چهار عدد چرخ کوچک در زیر و یک دسته کشابی در قسمت بالا تعبیه شده که این قلک زیبا را بسیا شبیه چمدانهای لباسی کرده است.

با فشار دادن عدد رمز صحصح قسمت دایر وار وسط عدداد شروع به چرخیدن میکند و درب آن باز می شود در صورتی که رمز اشتباه باشد به هیچ عنوان در باز نمیشود و پیام رمز اشتباه است را عنوان می کند.

قیمت: 175000 تومان
قیمت برای شما: 170000 تومانقلک رمزدا طرح هلوکیتی

این قلک زیبا توسط سه عدد باطری AA کار میکند .

قلک رمزدار طرح چمدان هلوکیتی توسط رمز عددی چهار رقمی باز میشود که به راحتی میتوان  رمز چهار رقمی دلخواه را برای آن عوض کرد.

به هنگام نزدیک شدن اسکناس به ورودی قلک بلافاصله سنسور های آن تحریک شده و اسکناس را به درون خود میکشد همچنین در قسمت بالا شیاری تعبیه شده جهت انداختن سکه به داخل قلک.

چهار عدد چرخ کوچک در زیر و یک دسته کشابی در قسمت بالا تعبیه شده که این قلک زیبا را بسیا شبیه چمدانهای لباسی کرده است.

با فشار دادن عدد رمز صحصح قسمت دایر وار وسط عدداد شروع به چرخیدن میکند و درب آن باز می شود در صورتی که رمز اشتباه باشد به هیچ عنوان در باز نمیشود و پیام رمز اشتباه است را عنوان می کند.

قیمت: 175000 تومان
قیمت برای شما: 170000 تومان1 2 3 4 5

ثبت نقد و بررسی